Prasa i media

« powrót

Cudze chwalicie, swego nie znacie

   Bez grafiki

   Niedawno pisaliśmy o nowym szlaku rowerowym „Jastrzębia Zdebrz”, który w dużej mierze dotyczy terenów gminy Goraj. W związku z tym na ostatniej Sesji Rady Gmin, która odbyła się 31 marca, gościł jeden ze współtwórców i główny sponsor szlaku: Florian Kapica.

                   - Szlak „Jastrzębia Zdebrz” został utworzony w celu ożywienia turystyki na terenie gminy: Turobin, Goraj i Frampol. Są to tereny bardzo atrakcyjne, ale niestety mało znane, dlatego postanowiliśmy zwrócić na nie uwagę- mówił Florian Kapica.

                Pan Florian Kapica, gość sesji, podziękował za współpracę przy powstawaniu tego przedsięwzięcia oraz poprosił o pomoc finansową w umieszczeniu tablic informacyjnych w Goraju, Jędrzejówce, Gilowie, Hoszni Ordynackiej i Kondratach. Otwarcie „Jastrzębia Zdebrz” planowane jest na początku jesieni. Współtwórca szlaku poinformował również o zamyśle organizowania cyklicznej imprezy promującej szlak rowerowy, do którego mogliby włączyć się lokalni działacze z wyżej wymienionych trzech gmin.

                - Chcemy, by te tereny były odwiedzane przez turystów nie tylko z powiatu biłgorajskiego, ale również z całego kraju- mówił Florian Kapica.

                Propozycje Pana Kapicy spotkały się z aprobatą radnych, gdyż rozwój turystyki na Roztoczu Zachodnim to nie tylko cel pasjonatów rowerowych wędrówek, ale również całej gminy Goraj.

                 „Jastrzębia Zdebrz” to szlak rowerowy zorganizowany przez Floriana Kapicę, prywatnego przedsiębiorcę, oraz Andrzeja Czacharowskiego, wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 1, aktywnego członka PTTK w Biłgoraju, przy wsparciu wójtów gmin: Goraj, Turobin i Frampol i lokalnych działaczy.

                Szlak rowerowy rozpoczyna się w Biłgoraju żółtym szlakiem i prowadzi do Trzęsin -  stąd prowadzi już właściwa trasa szlaku – niebieska. Kieruje przez miejscowości, takie jak: Trzęsiny, Smoryń, Głupia Wieś, Kolonia Teodorówka, Teodorówka, Komodzianka Górna, Jędrzejówka, Hosznia Ordynacka, Gilów, Rokitów, Turobin, Gródki, Kondraty, Radzięcin, Wola Radzięcka, Stara Wieś, Kąty i Biłgoraj.

  Artykuł umieszczony w gazecie „Nowa”Nr 14 (312) 8-14 IV 2008 

Oglądano: 6670 razy

« powrót