Regulamin płatności

 

Regulamin płatności na stronie roztoczezachodnie.pl


1. Ogólne warunki płatności internetowych


Dokonując płatności na stronie roztoczezachodnie.pl akceptujesz regulamin płatności internetowych. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.

Płatność online odbywa się za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Przelewy24.pl.

Dokonując płatności za pośrednictwem Przelewy24.pl akceptujesz regulamin serwisu Przelewy24.pl.

Serwis Przelewy24 umożliwia realizację płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu internetowego. Decydując się na tę opcję płatności, automatycznie zostaniesz przekierowany do systemu Przelewy24.pl.

Realizując płatność za pomocą przelewu internetowego, po wybraniu swojego banku, należy zalogować się za pomocą danych dostępowych do bankowości internetowej oraz potwierdzić płatność. Lista banków obsługiwanych przez serwis Przelewy24.pl:

Bank

Poniedziałek-Piątek

Sobota

Niedziela

mBank

całą dobę

całą dobę

całą dobę

Konto Inteligo

całą dobę

całą dobę

całą dobę

Bank PKO BP

całą dobę

niedostępny

niedostępny

Bank Zachodni WBK

całą dobę

całą dobę

całą dobę

Bank BPH

8:00-20:00

niedostępny

niedostępny

ING Bank Śląski

8:00-18:00

8:00-12:00

niedostępny

Kredyt Bank

8:00-18:00

8:00-12:00

niedostępny

Invest Bank

8:00-18:00

niedostępny

niedostępny

Lukas Bank

całą dobę

całą dobę

całą dobę

Bank PEKAO S.A.

całą dobę

całą dobę

całą dobę

BGŻ (Integrum)

całą dobę

całą dobę

całą dobę

Bank Millennium

całą dobę

niedostępny

niedostępny

MultiBank

całą dobę

całą dobę

całą dobę

Bank Ochrony Środowiska

8:00-18:00

niedostępny

niedostępny

Citi Handlowy

całą dobę

całą dobę

całą dobę

Deutsche Bank PBC

8:00-18:00

niedostępny

niedostępny

Bank Nordea

4:00-21:00

7:00-21:00

7:00-21:00

Fortis Bank

8:00-21:00

niedostępny

niedostępny

SGB

całą dobę

całą dobę

całą dobę

Bank Pocztowy

7:00-22:00

niedostępny

niedostępny

EuroBank

całą dobę

całą dobę

całą dobę

Raiffeisen Bank

całą dobę

całą dobę

całą dobę

GetIn Bank

całą dobę

całą dobę

całą dobę


Płatność może być także zrealizowana przy użyciu karty kredytowej w systemie VISA oraz MASTER CARD. W celu dokonania płatności przy użyciu karty kredytowej należy podać wymagane informacje o karcie oraz posiadaczu karty oraz autoryzować transakcję kodem CVV lub CVC.
Serwis Przelewy24.pl posiada Certyfikat Wiarygodności Biznesowej oraz opiera się na szyfrowaniu SSL, gwarantując wysoki poziom bezpieczeństwa zawieranych transakcji.

2. Regulamin dokonywania płatności w serwisie Przelewy24

1. Serwis Przelewy24 (zwany dalej „Serwisem”) jest własnością firmy PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, serwis@paypro.pl. Wszelkie uwagi i reklamacje prosimy kierować pod wymienione telefony i adresy.
2. Serwis jest internetowym serwisem usługowym, pośredniczącym w przekazywaniu
płatności pomiędzy Klientem i Sprzedawcą. Serwis udostępnia Klientom różnorodne metody
wykonywania płatności, przyjmuje płatności Klientów na swoje konta, potwierdza Sprzedawcy
zrealizowanie płatności i przekazuje te płatności na konto Sprzedawcy.
3. Każda płatność inicjowana w serwisie otrzymuje niepowtarzalny numer transakcji oraz hasło
nadawane przez serwis. Klient powinien zachować ten numer i hasło dla celów kontroli stanu tej
płatności, zapłaty poprzez przedpłatę powstałą z tej płatności oraz reklamacji płatności.
4. Każda wpłata dokonana na jedno z kont bankowych PayPro lub jego agentów jest dedykowana na realizację wyłącznie tej transakcji, której numer został wprowadzony jako tytuł wpłaty. W przypadku podania w tytule przelewu błędnego numeru transakcji spółka PAYPRO nie ponosi odpowiedzialności za cel na jaki pójdą wpłacone środki.
5. Na wykonanie płatności w serwisie Klient otrzymuje 15 minut czasu. W tym okresie serwis oczekuje na potwierdzenie wykonania płatności. Po otrzymaniu potwierdzenia serwis informuje Klienta i sklep Sprzedawcy o poprawnym wykonaniu płatności.
6. Jeśli serwis PRZELEWY24 przez 15 minut nie otrzyma potwierdzenia wykonania płatności, informuje Klienta o przekroczonym okresie oczekiwania na potwierdzenie, a do sklepu Sprzedawcy zostanie przekazana informacja o błędnej płatności.
7. Potwierdzenie płatności w serwisie zapewniają:
a) dla płatności przy pomocy kart płatniczych lub portfela elektronicznego – serwery operatorów tych płatności, współpracujących z serwisem Przelewy24
b) dla płatności przelewem – bankowe programy automatyzacji przelewów lub własne
programy kontroli historii kont bankowych serwisu.
8. Przedpłaty;
a) Klient może zapłacić w serwisie przedpłatą utworzoną w danym sklepie. W tym celu po
wybraniu towaru (usługi) musi zapamiętać numer transakcji i hasło wskazywane na stronie
płatności serwisu. Następnie należy wpłacić potrzebną kwotę w dowolny sposób na dowolne
konto serwisu podając jako temat wpłaty – numer transakcji.
b) Serwis może utworzyć przedpłatę automatycznie z płatności dokonanej przez Klienta, jeśli
potwierdzenie wykonania tej płatności dotarło do serwisu po czasie oczekiwania. Wówczas
klient może wykorzystać tę przedpłatę do zapłaty powtarzając zakup. Jeśli przedpłata taka
nie powstanie w serwisie w ciągu 2 godzin od czasu rozpoczęcia płatności w serwisie,
transakcję tę należy reklamować personelowi serwisu.
c) Przedpłata może być użyta przez Klienta do realizacji płatności tylko wówczas, jeśli kwota
przedpłaty jest równa kwocie zakupu. Użycie przedpłaty jako formy płatności wymaga
znajomości numeru transakcji i hasła tej przedpłaty.
d) Stan przedpłaty można sprawdzać na stronie serwisu:
https://www.paypro.pl/przedplata
e) Przedpłata może zostać automatycznie przekazana do określonego Sprzedawcy, bez
konieczności ingerencji Klienta, jeśli jest to zgodne z dodatkowymi ustaleniami pomiędzy
Sprzedawcą a Serwisem.
f) Przedpłata klienta nie wykorzystana w ciągu 30 dni od daty pojawienia się na koncie
bankowym serwisu jest zwracana Klientowi z potrąceniem kosztów zwrotu. Klient może
wystąpić o natychmiastowy zwrot przedpłaty.
g) Koszt zwrotu przedpłaty utworzonej przelewem wynosi 2 zł (dwa złote). W przypadku
przedpłaty wykonanej przez Klienta pocztowym przekazem pieniężnym koszt zwrotu zwiększa
się o opłatę przekazu pieniężnego na adres pocztowy Klienta, wg cennika Poczty Polskiej. W
przypadku przedpłaty wykonanej przez Klienta kartą płatniczą koszt zwrotu wynosi 2,9 %
wartości przedpłaty. W zwrotu przedpłaty na konto za granicą Polski, koszt przelewu pokrywa
odbiorca.
9. Wykonując płatność przelewem bankowym z wykorzystaniem aplikacji BankBrowser, Klient
uruchamia w trybie natychmiastowym realizację swojego zlecenia. Dlatego Klient akceptuje i
oświadcza, że dokonany przelew jest ostateczny i wiążący. Odwołanie lub zmiana tego przelewu
przez Klienta bez wiedzy spółki PayPro będzie traktowana jako próba świadomego wyłudzenia
Towaru (Usługi) bez zamiaru zapłaty i zgłaszana organom ścigania, a Klient za takie działanie ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem spółki PayPro lub jej Sprzedawców.
10. Serwis nie udostępnia danych identyfikacyjnych (osobowych, adresowych, firmowych) Klientów, zgromadzonych w serwisie. Dane te są wykorzystywane tylko w przypadku zwrotu należności lub reklamacji i tylko do realizacji tych operacji.
11. Pośrednictwo serwisu w przekazywaniu płatności Klientów poprzez konta serwisu nie upoważnia Klientów do dochodzenia odsetek od wpłat umieszczonych tymczasowo na kontach serwisu.
12. Reklamacje transakcji przyjmowane są w formie pisemnej na e-mail na adres: serwis@paypro.pl i winny zawierać: adres e-mail Klienta, numer Transakcji, kwotę Transakcji, nazwisko i imię właściciela
konta bankowego (karty płatniczej), datę Transakcji oraz nazwę banku, na konto którego
skierowana została płatność Klienta (w przypadku płatności kartą płatniczą – nazwa karty).
Po 90 dniach od daty powstania transakcji (przedpłaty) personel serwisu ma prawo odmówić
rozpatrywania reklamacji do tej transakcji.
13. Klientem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca zdolność do czynności
cywilno-prawnych, lub podmiot gospodarczy lub firma posiadająca osobowość prawną.
14. Osoby wykonujące płatności poprzez serwis wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez DialCom24 sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań oraz jej spółkę zależną PayPro SA w celach związanych wyłącznie z działalnością serwisu. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133,poz. 883) jest DialCom24 oraz PayPro.

3. Warunki zwrotu środków

W przypadku, gdy Uczestnik wyrazi chęć wycofania się z Wydarzenia oraz odzyskania środków finansowych, prosimy o kontakt telefoniczny/mailowy lub wysłanie pisma zawierającego informację o chęci rezygnacji. Pisma prosimy kierować na adres siedziby naszego Stowarzyszenia, powinno ono zawierać:
a) imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania;
b) opis zdarzenia/roszczenia lub treść wniosku;
c) datę;
d) podpis – w przypadku formy pisemnej.

Zwroty dokonywane będą bezpośrednio z rachunku Stowarzyszenia na rachunek Uczestnika, który zrezygnował w kwocie wynoszącej maksymalnie 70% wpłaty w zależności od momentu rezygnacji. Terminarz będzie udostępniany każdorazowo w regulaminie Wydarzenia.

4. Pozostałe metody płatności

Płatności dokonywać można także w gotówce w siedzibie Stowarzyszenia, ze względu jednak na okoliczności epidemiczne oraz znaczną oszczędność czasu preferowaną formą płatności jest przelew internetowy za pośrednictwem serwisu Przelewy 24.

Siedziba Stowarzyszenia Przyjaciół Roztocza „Jastrzębia Zdebrz” mieści się przy ul. Kościuszki 15, 23-400 Biłgoraj.Oglądano: 2285 razy