Zapisy na rajd

Zapisy internetowe zostały zakończone.
Istnieje możliwość zapisania się na rajd w niedzielę przed startem u kierowników poszczególnych grup.
Zapraszamy.

Rajd jest odpłatny – opłata wynosi 50 zł. Dla nieletnich wymagających zgody opiekuna opłata wynosi 40 zł. Opłaty mogą być wnoszone:

 • przelewem na konto (przelew najpóźniej do 06.09.2021r.)
 • w siedzibie Stowarzyszenia (do dnia 06.09.2021r.),
 • opłaty po dniu 06.09.2021r. wynosić będą 60 zł w siedzibie Stowarzyszenia i u kierowników poszczególnych grup (do momentu startu grupy)
  Bank Spółdzielczy w Biłgoraju 77 9602 0007 0001 7162 2000 0001
  z dopiskiem OPŁATA STARTOWA RAJD 2021 wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz numerem trasy ( np. OPŁATA STARTOWA RAJD 2021 JAN KOWALSKI II).

Osoby poniżej 18 roku życia proszone są o dostarczenie zgody rodziców lub opiekunów prawnych.
Oświadczenie - zezwolenie opiekuna na udział niepełnoletnich

Trasy rajdu:

 • 1 - Biłgoraj KOSA 57,8 km godzina startu 7:30.: Zalew Bojary 0,0 km – szlakiem Jastrzębia Zdebrz (kolor niebieski) do Modelowego Traktu 4,6 km – Modelowym Traktem (kolor zielony) do Rapów Dylańskich 1,5 km – szlakiem żółtym do Cyncynopola 3,8 km – do szlaku zielonego Dyle 0,5 km – szlakiem zielonym do Kajetanówki 1,8 km – rzeka Gorajec kładka – szlak Dymitra Gorajskiego Lipowiec Góra 4,5 km – Kawęczynek 8,2 km – Las Cetnar 4,1 km – Świniarki 2,8 km – Zaburze 3,2 km –Chłopków 3,0 km, szlak zielony im. Dymitra Gorajskiego – podjazd do bunkra Hieronima „Zapory” Dekutowskiego 5,4 km – zjazd z Góry Łysiec do skrzyżowania ze szlakiem Jastrzębia Zdebrz 1,6 km – szlakiem Jastrzębia Zdebrz do Jędrzejówki (Góra) - Komodzianka Gwizdów (Góra) – Teodorówka 7,5 km – Kolonia („Głupia Wieś”) – skrzyżowanie z DK 74 4,0 km – Przykra Górka 3 km.

  Lista uczestników

  Platność za Rajd dla dorosłych - grupa 1 »
  Platność za Rajd dla nieletnich - grupa 1»
 • 2 - Biłgoraj 66,5 km godzina startu 7:00.: CAŁA TRASA PROWADZI SZLAKIEM JASTRZĘBIA ZDEBRZ (kolor niebieski)
  Zalew Bojary 0,0 km – Wola Kątecka 9,9 km – Radzięcin 4,9 km – Sawina Góra 9,6 km - Wielka Jeżówka 3,00 km – Świniarki – Gródki Pierwsze 3,30 km – Załawcze 7,0 km – Rokitów – Las Dębniak – Gilów 9,2 km – Hosznia Ordynacka 1,9 km – Hosznia Abramowska 2,2 km - Jędrzejówka (Góra) - Komodzianka Gwizdów (Góra) – Teodorówka 7,5 km – Kolonia („Głupia Wieś”) – skrzyżowanie z DK 74 4,0 km – Przykra Górka 3 km.

  Lista uczestników

  Platność za Rajd dla dorosłych - grupa 2 »
  Platność za Rajd dla nieletnich - grupa 2»
 • 3 - Biłgoraj 19,9 km godzina startu 9:30.: Zalew Bojary 0,0 km – szlakiem Jastrzębia Zdebrz (kolor niebieski) do Modelowego Traktu 4,6 km – Modelowym Traktem (kolor zielony) do Rapów Dylańskich 1,5 km – szlakiem żółtym do Cyncynopola 3,8 km – Ignatówka 2,4 km – Żelebsko – Trzęsiny (źródełko) 2,4 km – szlakiem niebieskim Jastrzębia Zdebrz do Smorynia Polanie (kapliczka przydrożna) 1,1 km - Przykra Górka 4,1 km.

  Lista uczestników

  Platność za Rajd dla dorosłych - grupa 3 »
  Platność za Rajd dla nieletnich - grupa 3»
 • 4 - Księżpol 42,1 km godzina startu 8:00.: Grupa z Księżpola dołącza do grupy Pana Andrzeja Czacharowskiego nad Zalewem Bojary
  Urząd Gminy Księżpol 0,0 km – Zanie 7,6 km –– Zalew Bojary 14,6 km – szlakiem Jastrzębia Zdebrz (kolor niebieski) do Modelowego Traktu 4,6 km – Modelowym Traktem (kolor zielony) do Rapów Dylańskich 1,5 km – szlakiem żółtym do Cyncynopola 3,8 km – Ignatówka 2,4 km – Żelebsko – Trzęsiny (źródełko) 2,4 km – szlakiem niebieskim Jastrzębia Zdebrz do Smorynia Polanie (kapliczka przydrożna) 1,1 km - Przykra Górka 4,1 km..

  Lista uczestników

  Platność za Rajd dla dorosłych - grupa 4 »
  Platność za Rajd dla nieletnich - grupa 4»
 • 5 - Zamość 58,5 km godzina startu 7:30.: Zamość Rynek Wielki 0,0 km – Płoskie – Zawada – Wielącza - Bodaczów – Michalów 19,0 km – Deszkowice Pierwsze 9,2 km – szlakiem Czarna Perła do Sąsiadki, - w lewo na Pożarki w kierunku Zaburza – Zaburze 9,8 km – Latyczyn 2,0 km - szlakiem Czarna Perła wzdłuż Latyczyna – Chłopków 4,3 km – szlakiem Czarna Perła do Komodzianki – Góra 3,6 km – do skrzyżowania z granicą Parku Krajobrazowego – Budy I – Buczyn skrzyżowanie z drogą DK 74 4,0 km – Smoryń Polanie 2,5 km – szlakiem Jastrzębia Zdebrz do kapliczki w kier. Woli Kąteckiej – Przykra Górka 4,1 km.

  Lista uczestników

  Platność za Rajd dla dorosłych - grupa 5 »
  Platność za Rajd dla nieletnich - grupa 5»
 • 6 - Radecznica 21,80 km godzina startu 9:00.: Radecznica Urząd Gminy 0,0 km – drogą powiatową w kier. Zaporza, za szkołą podstawową skręt w drogę gminną do cmentarza z I wojny światowej 2,00 km – szlakiem konnym Stępa do Bunkra Zapory (Góra Łysiec) 3,7 km – szlakiem zielonym im. Dymitra Gorajskiego do skrzyżowania ze szlakiem Jastrzębia Zdebrz 1,6 km – szlakiem Jastrzębia Zdebrz do Jędrzejówki (Góra) - Komodzianka Gwizdów (Góra) – Teodorówka 7,5 km – Kolonia „Głupia Wieś” – skrzyżowanie z DK 74 4,0 km – Przykra Górka 3 km.

  Lista uczestników

  Platność za Rajd dla dorosłych - grupa 6 »
  Platność za Rajd dla nieletnich - grupa 6»
 • 7 - Goraj 24,3 km godzina startu 9:00: Goraj Rynek 0,0 km – szlakiem zielonym im. Dymitra Gorajskiego do skrzyżowania ze szlakiem Jastrzębia Zdebrz (Sawina Góra) 3,0 km – szlakiem im. Dymitra Gorajskiego do skrzyżowania ze szlakiem Jastrzębia Zdebrz (pod Łyscem) 6,8 km, – szlakiem Jastrzębia Zdebrz Jędrzejówka – Komodzianka Gwizdów (Góra) – Teodorówka 7,5 km – Kolonia „Głupia Wieś” – skrzyżowanie z DK 74 4,0 km – Przykra Górka 3 km.

  Lista uczestników

  Platność za Rajd dla dorosłych - grupa 7 »
  Platność za Rajd dla nieletnich - grupa 7»
 • 8 - Szczebrzeszyn 36,1 km godzina startu 8:30.: Szczebrzeszyn pomnik Chrząszcza – szlakiem czerwonym do skrzyżowania ze szlakiem zielonym im. Dymitra Gorajskiego 5,6 km – szlakiem im. Dymitra Gorajskiego Świniarki 2,8 km – Zaburze 3,2 km – Chłopków 3,0 km - Góra Łysiec 5,4 km – zjazd z Góry Łysiec do skrzyżowania ze szlakiem Jastrzębia Zdebrz 1,6 km – szlakiem Jastrzębia Zdebrz Jędrzejówka (Góra) - Komodzianka Gwizdów (Góra) – Teodorówka 7,5 km – Kolonia („Głupia Wieś”) – skrzyżowanie z DK 74 4,0 km – Przykra Górka 3 km.

  Lista uczestników

  Platność za Rajd dla dorosłych - grupa 8 »
  Platność za Rajd dla nieletnich - grupa 8»
 • 9 - Frampol 27,4 km godzina startu 9:00: Frampol Rynek 0,0 km– szlakiem Czarna Perła do Kątów (skrzyżowanie dróg powiatowych) 5,8 km – szlakiem Jastrzębia Zdebrz (kolor niebieski) do Modelowego Traktu 6,3 km – Modelowym Traktem (kolor zielony) do Rapów Dylańskich 1,5 km – szlakiem żółtym do Cyncynopola 3,8 km – Ignatówka 2,4 km – Żelebsko – Trzęsiny (źródełko) 2,4 km – szlakiem niebieskim Jastrzębia Zdebrz do Smorynia Polanie (kapliczka przydrożna) 1,1 km - Przykra Górka 4,1 km

  Lista uczestników

  Platność za Rajd dla dorosłych - grupa 9 »
  Platność za Rajd dla nieletnich - grupa 9»

Liczba grup zależeć będzie od liczby zgłoszonych uczestników. Każdą grupę poprowadzi przewodnik / kierownik grupy i asystent. Do pełnienia funkcji kierowników grup zostały wybrane osoby z doświadczeniem w tym zakresie, po odpowiednim przeszkoleniu przez organizatora. Kierownicy posiadają uprawnienia dotyczące ewentualnych zmian przebiegu tras w zależności od warunków atmosferycznych, kondycji uczestników lub innych okoliczności.

Komandorem Rajdu jest Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Roztocza „Jastrzębia Zdebrz” – Pan Florian Kapica.

Lista uczestników:

Lp. Imię i nazwisko Miejscowość
Lp. Imię i nazwisko Miejscowość
1 Janusz Strykowski Frampol
2 Daniela Węglińska Majdan Stary
3 Marek Konopka Tarnogród
4 Andrzej Kotyrba Rudnik
5 ADAM HASIAK BIŁGORAJ
6 Barbara Suszek Lublin
7 Dariusz Suszek Lublin
8 Ewa Sikora Tomaszów Lubelski
9 Sławomir Bosak Biłgoraj
10 Grzegorz Margol Szczebrzeszyn
11 Sławomir Kuchta Krasnystaw
12 Janusz Kapecki Szczebrzeszyn
13 Grazyna Mslek Lublin
14 Robert Kasprzak Topólcza
15 Monika Kasprzak Topólcza
16 Jakub Kasprzak Topólcza
17 Łukasz Zygmunt Biłgoraj
18 Wioletta Hałas Rejowiec Fabryczny
19 Sławomir Hałas Rejowiec Fabryczny
20 Radek Skowron Skierbieszów
21 Jan Zarzycki Zamość
22 Małgorzata Makowska Smoryń
23 Monika Chachaj Siennica Nadolna
24 Katarzyna Cimek Siennica Nadolna
25 Mariusz SIEŃCZYK Izbica
26 WIESŁAW CZYŻEWSKI ŁĘCZNA
27 DANUTA CZYŻEWSKI ŁĘCZNA
28 Edmund Mróz Bikgoraj
29 Iwona Polakowska Lublin
30 Tomasz Sudoł Agatówka
31 Łukasz Dargiel Biłgoraj
32 Paweł Kusy Biłgoraj
33 Ewa Kusy Biłgoraj
34 Piotr Buliński Biłgoraj
35 Paweł Buliński Biłgoraj
36 Robert Grabek Zawada
37 Kazimierz Pałubski Lublin
38 Barbara Sykała Radecznica
39 Hubert Michałek Lublin
40 Anna Pinczyńska Rapa Biłgoraj
41 Andrzej Rapa Biłgoraj
42 Jarosław Piskorski Księżpol
43 Damian Żyła Księżpol
44 Ewa Miszczak Krasnystaw
45 Aleksander Miszczak Krasnystaw
46 Paweł Porębiak Lublin
47 Przemysław Gulak Biłgoraj
48 Piotr Kaźmierczak Biłgoraj
49 Mateusz Wróblewśki Stare Króle
50 Marcin Krasny Biłgoraj
51 Mariusz Baj Zamość
52 Agnieszka Dybioch Zamość
53 Michał Lis Biłgoraj
54 Jacek Blicharz Biłgoraj
55 Artur Sałaban Deszkowice Pierwsze
56 Kotyrba Janusz Krasnystaw
57 Piotr Zaborski Chełm
58 Michał Rachwald Zamość
59 Jarosław Zubala Biłgoraj
60 Jarosław Putkowski Zamość
61 Zbigniew Wyłupek Latyczyn
62 Wojtek Miksza Radzięcin
63 Mirosław Herc Zamość
64 Edward Polak Chłopków
65 Krzysztof Mazur Kraśnik
66 Anna Koneczna Bilgoraj
67 Grzegorz Pelc Lubycza Królewska
68 Jakub Pelc Lubycza Królewska
69 Rafał Czuwara Skokówka
70 Henryk Marczak Płusy
71 Rafal Rzeźnik Bilgoraj
72 Jan Koszarny Aleksandrów
73 danuta hus Krasnystaw
74 Sławomir Hus Krasnystaw
75 Roman Niedziela Krasnystaw
76 Maria Sakowicz Mokre
77 Marek Sakowicz Mokre
78 Dorota Woźniak Biłgoraj
79 Mirosław Woźniak Biłgoraj
80 Jan Tworek Majdan nOWY
81 Katarzyna Weremczuk Krasnystaw
82 Sebastian Weremczuk Krasnystaw
83 Wojciech Kobel Rapy Dylańskie
84 JACEK KROP Zamość
85 Tadeusz Kużma Łęczna
86 Grzegorz Kobel Rakówka
87 Jarosław Stopa Łęczna
88 Andrzej Szponar Łęczna
89 Joanna Kobel Rakówka
90 mateusz piłat Adamów
91 wojciech Palka Biłgoraj
92 Ireneusz SOCHA Zamość
93 Czesław Czesław Kosowski Chełm
94 Dariusz Kierepa Zamość
95 Wojciech Swatowski Mełgiew
96 LESZEK PROCNER GROMADA
97 Mateusz Szponar Stare Króle
98 Andrzej Dzięgielewski Krasnystaw
99 Marek Kiełbasa Majdan Gromadzki
100 Danuta Mamona Żurawie
101 Józef Bielak Żurawie
102 Martyna Chachaj Siennica Nadolna
103 Adrian Stadnicki Gaj Gruszczański
104 ANDRZEJ KOŁTUN ZAMOŚĆ
105 Andrzej Brodziak Zamość
106 URSZULA PIECZYKOLAN RADECZNICA
107 Kamil Korbecki Stalowa Wola / Lublin
108 Marcin Szczytyński Stalowa Wola
109 Mariusz Jeniec Stalowa Wola
110 Artur Pieczykolan Zamość
111 Leszek Siwiec Chełm
112 Waldemar Robak Chełm
113 Mariusz Suplicki Niedzieliska
114 Mariusz Danielczuk Rejowiec
115 Wojciech Mucha Zamość
116 Krzysztof Banach Izbica
117 Dawid Przytuła Biszcza
118 Marcin Zawalski Zamość
119 Katarzyna Przytuła Biszcza
120 Paweł Pieczykolan Zamość
121 Paweł Błędkowski Krasnystaw
122 JAKUB KOZINA BIŁGORAJ
123 Jakub Czyżyk Zamość
124 Mirosław Dziwota Zwierzyniec
125 Mariusz Kozak Biłgoraj
126 Łukasz Poździk Sąsiadka
127 Renata Poździk Sąsiadka
128 Mariusz Kowalczuk Biłgoraj
129 Lucjan Kowalczuk Józefów
130 Piotr Kowalczuk Józefów
131 Krzysztof Turczanik Myślenice
132 Jerzy Mrzygłód Warszawa
133 Mateusz Salik Biłgoraj
134 Tadeusz Polanowski Majdan Nowy
135 Grzegorz Miksza Radzięcin
136 Michał Magoch Biłgoraj
137 SŁAWOMIR BARTNIK RADECZNICA
138 Edward Wojtal Siennica Różana
139 Michał Litwiniuk Frampol
140 Katarzyna Zygarlicka Zamość
141 Agnieszka Tutka Bilgoraj
142 Natalia Tutka Bilgoraj
143 michal Tutka Bilgoraj
144 Krzysztof Zarębski Krasnystaw
145 Paweł Szcząchor Biłgoraj
146 Jakub Bury Biłgoraj
147 Barbara Mamona Żurawie
148 Andrzej Urbala Rokitów
149 Marian Dziechciarz Horyniec-Zdrój
150 Paweł Kowalski Biłgoraj
151 Wiesław Swatowski Kraśnik
152 Andrzej Szykuła Zamość
153 Paweł Dudek Krasnystaw
154 Wiesław Mazur Kraśnik
155 Dorota Wryszcz Majdan Nowy
156 Mikołaj Wryszcz Majdan Nowy 17
157 Renata Pałubska Majdan Nowy
158 Tomasz Iwaniuk Rejowiec Fabryczny
159 Michał Świerszcz Biłgoraj
160 Antoni Świerszcz Biłgoraj
161 Tadeusz Dziurda Kraśnik
162 Krzysztof Almert Podlesie
163 Stanisław Szostak Łukowa
164 Sylwester Bielak Łukowa
165 Mateusz Huk Zamość
166 Katarzyna Huk Zamość
167 Andrzej Jajus Zamość
168 Piotr Ponieważ Józefów Nad Wisłą
169 Mieczysław Bańka Józefów Nad Wisłą
170 Wiesław Kowalczuk Zamość
171 Paweł Łazorko Krzeszów
172 Iwona Woźniak Lublin
173 Marek Bury Bilgoraj
174 Dorota Hawryło Goraj
175 Jurek Małek Biłgoraj
176 Wojciech Wyrostek Goraj
177 Maciej Łapinski Radrcznica
178 Dorota Łukasik Podlesie
179 Sławomir Olech Podlesie Małe
180 Dawid Kobylarz Zamość
181 Marcin Polski Zamość
182 Katarznyn Polska Zamość
183 Daniel wdowiak Warszawa
184 ANDRZEJ ŚWIEEGOŃ BOGACZÓW
185 Dariusz Smyk Zamosc
186 Renata Nawrocka Czarnystok
187 Renata Czerw Biłgoraj
188 Grzegorz Czerw Biłgoraj
189 Piotr Siembida Biłgoraj
190 Arkadiusz Chaber Zamość
191 Andrzej Jezierczuk Biłgoraj
192 Magdalena Jezierczuk Biłgoraj
193 Emilia Jezierczuk Biłgoraj
194 Michał Jezierczuk Biłgoraj
195 Damian Olech Maszów Górny
196 Robert Małek Jabłonna
197 Miłosz Małek Jabłonna
198 DOROTA ŁAPIŃSKA RADECZNICA
199 HENRYK ŁAPIŃSKI RADECZNICA
200 BOGUSŁAW DUŻYŃSKI ZAMOŚĆ
201 Mirosław Późniak BIŁGORAJ
202 Tomasz Ferens BIŁGORAJ
203 Daniel Słowik Rzeszów
204 Marcin Nizio Biłgoraj
205 Wojciech Nizio Biłgoraj
206 Pawel Toś Rzeszów
207 Małgorzata Toś Rzeszów
208 Szymon Toś Rzeszów
209 Beata Nizio Biłgoraj
210 Mirosław Kieruzalski Chełm
211 Dariusz Rysak Częstochowa
212 Tomasz Dec Biłgoraj
213 Henryk Batorski Radecznica
214 Mateusz Łazorczyk Biłgoraj
215 Tomasz Niedziela Lublin
216 Albert Chwiejda Legionowo
217 Krzysztof Kot Radecznica
218 Agnieszka Chwiejda Radecznica
219 Damian Bida Gródki Drugie
220 Jacek Głowala Kondraty
221 Daniel Pawelec Gródki
222 Ewelina Omiotek Gilów
223 Maciej Swatowski Biłgoraj
224 Aneta Swatowska Biłgoraj
225 Mateusz Chomik Chełm
226 Agnieszka Chwiejda Radecznica
227 Leszek Chwiejda Radecznica
228 Wojciech Szabat Biłgoraj
229 Magdalena Batorska Gaj Gruszczański
230 KONRAD PONACHAJBA ZAMOŚĆ
231 Małgorzata Palikot Podlesie
232 Łukasz Niemiec Biłgoraj
233 Kamil Lech Zamość
234 Katarzyna Lech Zamość
235 Adam Kukiełka Biłgoraj
236 AGNIESZKA SZULC Lublin
237 Mariusz SZULC Lublin
238 Krzysztof Kapica Bononia
239 Julian Góra Biłgoraj
240 Paweł Wyłupek Latyczyn
241 Wojciech Pyjor Stalowa Wola
242 Bartłomiej Wyłupek Latyczyn
243 Paweł Wojtak Lublin
244 Wiesława Śliwinska Wyłupek Latyczyn
245 Katarzyna Pyjor Stalowa Wola
246 marian cyper latyczyn
247 Izabela Molenda Lublin
248 Anna Zimnicka Lublin
249 Marek Szpak Lublin
250 Grzegorz Szpak Kraśniczyn
251 Paweł Mączka Łęczna
252 Bartłomiej Krupa Witaniów
253 Dominika Bartosiak Latyczyn
254 Paweł Sawicki Świdnik
255 Bogdan Sykała Radecznica
256 Paweł Bartosiak Latyczyn
257 Magdalena Wielecka Krasnystaw
258 Marek Skakuj Zamość
259 Robert Myszka Bilgoraj
260 Tomasz Futymski Biłgoraj
261 Tomasz Rabiej Biłgoraj
262 Mirosław Bury Biłgoraj
263 Marcin Dycha Biłgoraj
264 Waldemar Witkowski Lublin
265 Marek Dziedzic Gromada
266 Zbigniew Kita Szczebrzeszyn
267 Krzysztof Dziedzic Gromada
268 Barbara Mazurek Lubaczów
269 Krzysztof Mazurek Lubaczów
270 Rajmund Mazurek Biłgoraj
271 Urszula Iwańska Biłgoraj
272 Marcin Małek Biłgoraj
273 Janusz Rzeźnik Sól
274 Łukasz Zub Biłgoraj
275 Wiktor Sałaban Deszkowice Pierwsze
276 Katarzyna Przytuła Lublin
277 Robert Przytuła Lublin
278 Piotr Szczepanik Frampol
279 Justyna Szczepanik Frampol
280 Tomasz Woszak Sitno
281 Sylwester Woszak Kornelówka
282 Albert Woszak Kornelówka
283 Henryk Sadło Biłgoraj
284 Sebastian Pawelczyk Nielisz
285 Irena Polak Biłgoraj
286 Stanisław Mirek Biłgoraj
287 Paweł Kuropatwa Lublin
288 Michał Todys Kraków
289 Tomasz Blicharz Biłgoraj
290 Marcin Ostrowski Biłgoraj
291 Franek Sacharczuk Lublin
292 Agnieszka Todys Biłgoraj
293 Klaudia Skiba Huta Nowa
294 ANNA BĄK Stalowa Wola
295 Piotr PILUŚ Lublin
296 Ryszard Iwański Biłgoraj
297 Maciej Oleszkiewicz Zamość
298 Wojciech Martyniuk BIŁGORAJ
299 Wojciech Adamski Biłgoraj
300 Dariusz Pyzio Księżpol
301 Bartosz Pyzio Księżpol
302 Ireneusz Zych Zaporze
303 Anna Chyżyńska Zwierzyniec
304 Beata Grzybowska Stalowa Wolaa
305 Paweł Kaczorek Szczebrzeszyn
306 Damian Jędrzejewski Tomaszów Lubelski
307 Anna Lis Zamość
308 Marek Mach Szczebrzeszyn
309 Angelina Winiarska Zamość
310 Monika Płaza Ruszów
311 Aleksander Wróbel Wielącza
312 DAMIAN Szcząchor Kraków
313 Dariusz Korabiowski Zamość
314 Agnieszka Wooźniak Lublin
315 Edmund Woś Woś
316 Anna pieczykolan Radecznica
317 Marek pieczykolan Radecznica
318 Sławomir Szczygielski Biłgoraj
319 Tomasz Waliłko Biłgoraj
320 Grzegorz Małysa Biłgoraj
321 Waldemar Myśliwiec Stalowa Wola
322 Artur Pol Zamość
323 Piotr Sawecki Rudki
324 Krzysztof Cisek Biłgoraj
325 Mirosław Pol Zamość
326 Paweł Podborny Tomaszów Lubelski
327 Artur Kłysz Tomaszów Lubelski
328 Magdalena Kłysz Tomaszów Lubelski
329 Tomasz Spodar Zamość
330 Mirosław Jakowiecki Zwierzyniec
331 Julia Kot Zaburze
332 Janusz Kot Zabyrze
333 Renata Kot Zaburze
334 Izydor Gozdziuk Kornelówka
335 Bartłomiej Pronin Lublin
336 Mirosław Dudzic Stalowa Wola
337 Maciej Krupa Trzepieciny
338 Tadeusz Furmanek Radecznica
339 Stanisław Wcisło Radecznica
340 Paweł Koman Bortatycze-Kolonia
341 Artur Fałkowski Chełm
342 Rafał Nizio Brody Duże
343 Erwin Fałkowski Chełm
344 Wiesław Gaś Warszawa
345 Małgorzata Ferenc Radecznica
346 Dariusz Cios Biłgoraj
347 Przemysław Cios Hedwiżyn
348 Cezary Cios Hedwiżyn
349 Andrzej Ceglinski Bełżyce
350 Radosław Cios Biłgoraj
351 Mariusz Raczkiewicz Tomaszów Lubelski
352 Piotr Parada Biłgoraj
353 Elżbieta Parada Biłgoraj
354 Zdzisław Wojtak Zamość
355 Wojciech Ostrowski Biłgoraj
356 Dariusz Staniak Łęczna
357 Mariusz Muda Biłgoraj
358 Maciej Muda Biłgoraj
359 Andrzej Ciosmak Biłgoraj
360 Paweł Szymański Zwierzyniec
361 Barbara Chromiak Latyczyn 67
362 Adam Chromiak Latyczyn 67
363 Karolina Szymańska Zwierzyniec
364 Wojciech Deleżuch Niemce
365 Grzegorz Standela Zaporze
366 Maja Szczygielska Biłgoraj
367 Marek Sobieszczanski Wola Duza
368 Ireneusz Senderowski Lublin
369 Renata Sobieszczanska Wola Duza
370 Marcin Bielak Wola Duza
371 Karolina Łebko Biłgoraj
372 Wojtek Wiącek Stalowa Wola
373 Agnieszka Standela Zaporze
374 Artur Pikul Łęczna
375 Marcin Grzybowski Biłgoraj
376 Andżelika Grzybowska Biłgoraj
377 WIESŁAW ŁOPUSZYŃSKI Zamość
378 Wojciech Mróz Chełm
379 Małgorzata Koprowska Zamość
380 Artur Dziwota Zwierzyniec
381 Ewa Jaskuła Radecznica
382 Jacek Obszynski Biłgoraj
383 Marek Orłowski Chełm
384 Zofia Pawełczyk Sosnowiec
385 Arkadiusz Pawełczyk Sosnowiec
386 Paweł Nizio Brody Duże
387 Maciej Więcław Nadrzecze
388 Paweł Rozbicki Biłgoraj
389 LESZEK BEDNARCZUK BIŁGORAJ
390 Paweł Brzyski Biłgoraj
391 Grzegorz Szmołda Księżpol
392 Tomasz Sobolewski Sąsiadka
393 Filip Sobolewski Sąsiadka
394 Paweł Mazur Biłgoraj
395 Marcin SPRĘŻYNA Hedwiżyn
396 Przemysław Krawiec Biłgoraj
397 Dorota Tutka Gorajec-Stara Wieś
398 Sandra Sobczak Krawiec Biłgoraj
399 Przemysław Palonka Zamość
400 Adam Palonka Zamość
401 Michał Bączek Biłgoraj
402 Krzysztof Kołodziej Lipiny Górne Lewki
403 Dariusz Kurzyna Podlesie
404 Grzegorz Borek Chełm Śląski
405 Anna Margol Zwierzyniec
406 Natasza Borek Chełm Śląski
407 EWA ZAJĄC Biłgoraj
408 Aleksandra Oleszkiewicz Zamość
409 Piotr Kołodziejczyk Szczebrzeszyn
410 Krzysztof Opas Chełm
411 Karol Kot Albinów duży
412 Wojciech Matuszak Zamosć
413 Karolina Matuszak Zamość
414 Marcin Tłuczek Radecznica
415 Krzysztof Złotnik Podstary Zamość
416 Łukasz Maziarz Kraków
417 Jan Maziarz Kraków
418 Ireneusz Grabias Biłgoraj
419 Marian Maziarz Biłgoraj
420 Anna Rajtar Zamość
421 Monika Dominik Biłgoraj
422 Robert Wcisło Zamość
423 Rafał Wyroślak Teodorówka
424 KRZYSZTOF FERENC SĄSIADKA
425 Jerzy Dziak Biłgoraj
426 Małgorzata Szczytyńska Stalowa Wola