Aktualności

2023-12-21

Podziękowanie Województwu Lubelskiemu oraz Powiatowi Biłgorajskiemu za wsparcie finansowe przy konserwacji oznakowania turystycznego oraz wyznaczeniu nowego przebiegu części szlaku rowerowego im. Dymitra Gorajskiego.

Stowarzyszenie Przyjaciół Roztocza „Jastrzębia Zdebrz” serdecznie dziękuje Województwu Lubelskiemu oraz Powiatowi Biłgorajskiemu za wsparcie finansowe przy konserwacji oznakowania turystycznego oraz wyznaczeniu nowego przebiegu części szlaku rowerowego im. Dymitra Gorajskiego.

Bezpośrednim efektem realizacji zadania jest odnowiony rowerowy szlak turystyczny im. Dymitra Gorajskiego na odcinku od Rynku w Goraju do skrzyżowania szlaku rowerowego im. Dymitra Gorajskiego ze szlakiem rowerowym „Jastrzębia Zdebrz” w okolicach Smylowskiej Góry, czyli na odcinku o długości około 11,9 km. Dodatkowo w celu uatrakcyjnienia szlaku od tego miejsca został wytyczony nowy przebieg trasy, który prowadzi drogą gruntową do miejscowości Hosznia Ordynacka, z której drogą utwardzoną szlak prowadzi drogami leśnymi do bunkra, w którym swe schronienie miał oddział mjr Hieronima Dekutowskiego ps. ,,Zapora”, zlokalizowanym na tzw. ,,Łysej Górze” w lesie Łysiec w pobliżu miejscowości Hosznia Ordynacka w Gminie Goraj. Długość nowo wyznaczonego odcinka szlaku wyniósł około 3,2 km.
 
W ramach wykonanych prac zostało odnowione dotychczasowe istniejące oznakowanie szlaku, wymieniono uszkodzone oznakowanie i tablice informacyjne, a w przypadki ich braku uzupełniono je nowymi. Dodatkowo został dokładnie oznakowany nowy przebieg szlaku oraz została poprawiona przejezdność trasy w celu zapewnienia bezpieczeństwa rowerzystom użytkującym ten szlak.
więcej »
2023-12-21

Podziękowanie Powiatowi Zamojskiemu za wsparcie finansowe przy konserwacji oznakowania szlaku rowerowego im, Dymitra Gorajskiego

Stowarzyszenie Przyjaciół Roztocza „Jastrzębia Zdebrz” serdecznie dziękuje Powiatowi Zamojskiemu za wsparcie finansowe przy konserwacji oznakowania turystycznego szlaku rowerowego im. Dymitra Gorajskiego na odcinku od Lipowiec Góra w kierunku Kawęczynka o długości około 6,00 km. W ramach zadania zostało odnowione dotychczasowe istniejące oznakowanie szlaku, wymieniono uszkodzone oznakowanie i tablice informacyjne, a w przypadki ich braku uzupełniono je nowymi. Na niektórych zniszczonych odcinkach szlaku wyznaczono nowy jego przebieg.

więcej »
2023-09-11

Podziękowania - XVI Rajd 2023 r.

 Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnej organizacji i przebiegu XVI Ogólnopolskiego Roztoczańskiego Rajdu Rowerowego "Jastrzębia Zdebrz", wszystkim zaangażowanym, sponsorom, wolontariuszom oraz sympatykom, którzy wspierali nas w tym przedsięwzięciu.

W szczególności dziękujemy za wsparcie finansowe Rajdu: Województwu Lubelskiemu, Powiatowi Biłgorajskiemu oraz Powiatowi Zamojskiemu.

więcej »
2023-09-04

Spotkanie organizacyjne dla asystentów i kierowników grup

Zapraszamy wszystkich kierowników i asystentów grup na spotkanie organizacyjne w siedzibie Stowarzyszenia, które odbędzie się w czwartek 07.09.2023 r. o godzinie 17:00.

więcej »
2023-09-02

Zmiany asystentów grup 5. i 6.

Informujemy o następujących zmianach w grupach 5. i 6.:
GRUPA 5. Asystenci kierownika grupy: Janusz Kapecki, Janusz Kotyrba
GRUPA 6. Asystent kierownika/serwis: Tomasz Kulik

więcej »
2023-08-12

Ważna informacja dot. zapisów

Przypominamy o koniecznosci wypełnienia formularza zapisowego ze wszystkimi wymaganymi rubrykami (jeśli ktoś nie posiada adresu mailowego, dopuszczamy użycie naszego maila Stowarzyszenia: kapica@roztoczezachodnie.pl), w przeciwnym razie nie znadą się Państwo formalnie na liście uczestników. Prosimy o każdorazową weryfikację listy na stronie i w razie potrzeby kontakt telefoniczny - udzielimy potrzebnego wsparcia przy rejestracji.

więcej »
2023-08-12

Informacja dotycząca płatności za Rajd 2023

Prosimy o uzupełnianie danych osoby, za którą wnoszona jest opłata za Rajd przy dokonywaniu przelewu za pośrednictwem Przelewy24.

 

więcej »
2023-08-08

TRASY XVI RAJDU JASTRZĘBIA ZDEBRZ

Trasy, przewyższenia, Slady GPS

więcej »
2023-08-07

Widok z mety

Widok z mety XVI Ogólnopolskiego Roztoczańskiego Rajdu Rowerowego "Jastrzębia Zdebrz" na tzw. "Suchą Dolinę"

więcej »
2023-08-07

XVI Ogólnopolski Roztoczański Rajd Rowerowy "Jastrzębia Zdebrz"

 

 Gorąco zapraszamy wszystkich sympatyków i pasjonatów turystyki rowerowej do udziału w XVI edycji wydarzenia, które odbędzie się 10.09.2023 r.

Przedstawiamy Państwu plakat XVI Ogólnopolskiego Roztoczańskiego Rajdu Rowerowego "Jastrzębia Zdebrz".

Tym razem Rajd "Jastrzębia Zdebrz" zakończy się na wschodnim zboczu Smylowskiej Góry z widokiem na tzw. „Suchą Dolinę”. Miejsce dla wielu oczywiste, dla innych okaże się nowym odkryciem.

 

Pozostałe informacje pojawią się wkrótce na naszej stronie internetowej. 

Na bieżąco będziemy umieszczać komunikaty organizacyjne.

Serdecznie zapraszamy!

 

więcej »
2022-09-15

FILM Z METY XV RAJDU ROWEROWEGO JASTRZĘBIA ZDEBRZ

FILM Z METY :) i inne ...

więcej »
2022-09-12

Podziękowania

Serdecznie dziękujemy wszystkim odważnym Uczestnikom, a także osobom zaangażowanym w obsługę XV Ogólnopolskiego Roztoczańskiego Rajdu Rowerowego "Jastrzębia Zdebrz", w tym obsługującym punkty żywieniowe:

-w Sąsiadce - Stowarzyszenie Grodziska Sutiejsk
-w Teodorówce - Panu Jackowi Zalewie
- w Kawęczynku - Panu Rafałowi Nizio
 

więcej »
2022-09-09

Ważna informacja. Zapisy na XV Rajd przedłużone do dnia 9 września 2022r. do godz. 15.00

 Na liczne prośby osób chętnych do udziału w XV Rajdzie Rowerowym przedłużono zapisy do dnia 9 września 2022r. do godz. 15.00.

więcej »