Aktualności

« powrót

Podziękowanie Województwu Lubelskiemu oraz Powiatowi Biłgorajskiemu za wsparcie finansowe przy konserwacji oznakowania turystycznego oraz wyznaczeniu nowego przebiegu części szlaku rowerowego im. Dymitra Gorajskiego.

Stowarzyszenie Przyjaciół Roztocza „Jastrzębia Zdebrz” serdecznie dziękuje Województwu Lubelskiemu oraz Powiatowi Biłgorajskiemu za wsparcie finansowe przy konserwacji oznakowania turystycznego oraz wyznaczeniu nowego przebiegu części szlaku rowerowego im. Dymitra Gorajskiego.

Bezpośrednim efektem realizacji zadania jest odnowiony rowerowy szlak turystyczny im. Dymitra Gorajskiego na odcinku od Rynku w Goraju do skrzyżowania szlaku rowerowego im. Dymitra Gorajskiego ze szlakiem rowerowym „Jastrzębia Zdebrz” w okolicach Smylowskiej Góry, czyli na odcinku o długości około 11,9 km. Dodatkowo w celu uatrakcyjnienia szlaku od tego miejsca został wytyczony nowy przebieg trasy, który prowadzi drogą gruntową do miejscowości Hosznia Ordynacka, z której drogą utwardzoną szlak prowadzi drogami leśnymi do bunkra, w którym swe schronienie miał oddział mjr Hieronima Dekutowskiego ps. ,,Zapora”, zlokalizowanym na tzw. ,,Łysej Górze” w lesie Łysiec w pobliżu miejscowości Hosznia Ordynacka w Gminie Goraj. Długość nowo wyznaczonego odcinka szlaku wyniósł około 3,2 km.
 
W ramach wykonanych prac zostało odnowione dotychczasowe istniejące oznakowanie szlaku, wymieniono uszkodzone oznakowanie i tablice informacyjne, a w przypadki ich braku uzupełniono je nowymi. Dodatkowo został dokładnie oznakowany nowy przebieg szlaku oraz została poprawiona przejezdność trasy w celu zapewnienia bezpieczeństwa rowerzystom użytkującym ten szlak.

Oglądano: 493 razy

« powrót