Aktualności

« powrót

Podziękowania

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Roztocza „Jastrzębia Zdebrz” dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji i przeprowadzenia Weekendu rowerowego w dniach 11-12 września 2010 roku w Hoszni Ordynackiej. 

W szczególności:

 • mieszkańcom wsi Hosznia Ordynacka:
  • rodzinie Bidów,
  • rodzinie Pyzików,
  • rodzinie Kwietniów
  • rodzinie Bielaków
  • rodzinie Terejków
  • rodzinie Głowalów.
 • Władzom samorządowym:
  • Wojewodzie Lubelskiej, Pani Genowefie Tokarskiej,
  • Marszałkowi Województwa Lubelskiego, Panu Krzysztofowi Grabczukowi,
  • Starości Biłgorajskiemu, Panu Markowi Onyszkiewiczowi,
  • Burmistrzowi Miasta Biłgoraj Panu Januszowi Rosłanowi,
  • Wojtowi Gminy Goraj, Panu Czesławowi Małyszkowi,
  • Sekretarzowi Gminy Goraj, Panu Zenonowi Głowali,
  • Radnym Gminy Goraj,
  • Wójtowi Gminy Turobin, Panu Alfredowi Sobótce,
  • Wójtowi Gminy Radecznica, Panu Gabryelowi Zbigniewowi Gąbce,
  • Burmistrzowi Miasta Frampol, Panu Tadeuszowi Niedźwieckiemu,
 • Instytucjom i Firmom:
  • Stowarzyszeniu Bezpieczny Powiat Biłgorajski, Panu Mirosławowi Pawłowskiemu,
  • Nadleśnictwo Biłgoraj, Panu Marianowi Kudełce,
  • Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej,
  • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Panu Andrzejowi Furmankowi,
  • Regionalny Zakład Energetyczny, Panu Bogusławowi Furmankowi,
  • Bank BGŻ o/Biłgoraj,
  • Bank Spółdzielczy w Biłgoraju, Panu Henrykowi Wareskiemu,
  • Firmie Sp. j Lider,
  • Firmie P.W. APIS H. Oziębło D. Oziębło Sp. J., 
  • Firmie F.H.U. JOTES,
  • Firmie: Piekarnia MUDA Goraj, Panu Stanisławowi Muda,
  • Firmie Mars Dystrybucja Sp. z o.o. Zamość, Panu Mirosławowi Kornas,
  • Firma Optyk Polar 
 • Prywatnym osobom:
  • Mariuszowi Błaszczykowi,
  • Cezaremu Witwerze,
  • Markowi Skibie,
  • Leszkowi Szmitowi,
  • Krzysztofowi Borowemu,
 • Patronom medialnym:
  • Biłgorajskiej Telewizji Kablowej, Pani Alfredzie Kowalskiej,
  • Prezesowi Radia Lublin, Panu Andrzejowi Szwabe,
  • Redaktor Radia Lublin, Pan Piotr Wróblewski,
  • Prezes Zarządu TVP S.A. Lublin, Pan Romuald Orzeł
  • Regionalna gazeta informacyjno-reklamowa bilgoraj.com.pl, Regionalny serwis internetowy bilgoraj.com.pl, Panu Redaktorowi naczelnemu Tomaszowi Ferensowi, 
 • Przewodnikom Tras Rajdu:
  Pan Jan Tworek, Sebastian Łoński, Tomasz Wójcik, Tomasz Pąk, Sebastian Plewa, Janusz Kapecki, Radosław Radawski, Wiesław Gąsiorowski, Pani Marianna Stadnicka, Edward Augustyniak, Waldemar Futa, Tadeusz Kłosek, Sebastian Adamczyk.

Oglądano: 4063 razy

« powrót