Aktualności

« powrót

Spotkanie w Urzędzie Miasta w sprawie zapoznania się z proponowanym przebiegiem tras rowerowych w opracowywanym planie zagospodarowania przestrzennego Biłgoraja.

Spotkanie odbyło się 7. lutego 2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Biłgoraja. Ze strony Urzędu Miasta uczestniczyli w nim: burmistrz miasta Biłgoraja – Pan Janusz Rosłan, zastępca burmistrza – Pan Michał Dec, kierownik referatu gospodarki komunalnej i inwestycji – Pan Jan Jamiński, sekretarz miasta – Pan Bogdan Kowalik oraz inspektor d/s zagospodarowania przestrzennego – Pani Barbara Siek. W spotkaniu udział brali również: dyrektor Miejskiej Służby Drogowej – Pan Ryszard Korniak oraz radny Rady Miasta - Pan Jacek Patro. Środowisko rowerowe reprezentowali koordynatorzy inicjatywy Biłgoraj Przyjazny Rowerzystom: Florian Kapica, Zbigniew Zając i Sławomir Bosak. 

Celem rozmowy było zapoznanie przedstawicieli środowisk rowerowych z proponowanym przez Urząd Miasta przebiegiem tras rowerowych w opracowywanym aktualnie planie zagospodarowania przestrzennego Biłgoraja.
Otrzymaliśmy do wglądu projekt planu z sugerowanym układem tras rowerowych oraz wysłuchaliśmy objaśnień przedstawionych przez Pana Michała Deca i Panią Barbarę Siek.

Korzystając z obecności dyrektora Miejskiej Służby Drogowej poruszyliśmy temat poprawy oznaczenia ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Poniatowskiego oraz możliwość utworzenia podobnych ciągów pieszo-rowerowych w obecnym ciągu pieszym wzdłuż ul. Kościuszki na odcinku od ZUS (ul. Bartoszewskiego) do ul. Tarnogrodzkiej i wzdłuż ul. Krzeszowskiej od kościoła p.w. św. Marii Magdaleny do granicy miasta.

Rozmowa dotyczyła również wyznaczenia bezpiecznych przejazdów rowerowych przez ulicę Kościuszki, biorąc pod uwagę planowaną przebudowę tej ulicy w najbliższych miesiącach.

Rozważaliśmy też szansę utworzenia tras rowerowych „wylotowych” z miasta wzdłuż ulic: Tarnogrodzkiej i Motorowej oraz ul. Różnówka Stawy i ul. Zamojskiej. Przy okazji zostaliśmy poinformowani o braku możliwości utworzenia trasy rowerowej przy ul. Moniuszki biegnącej nad zalew Bojary i Gromadę.

Ponadto poruszana była kwestia dojazdu rowerów na OSIR. W tym miejscu pojawiła się propozycja ustawienia na ul. Targowej progów spowalniających ruch samochodowy, a tym samym poprawiających bezpieczeństwo rowerzystów.

Reprezentacja środowisk rowerowych zobowiązała się do szczegółowego zapoznania z przedstawionym planem zagospodarowania przestrzennego i zaproponowania poprawek dotyczących usprawnienia komunikacji rowerowej. Strona Urzędu Miasta zadeklarowała natomiast rozpatrzenie i uwzględnienie sugerowanych zmian. Uzgodniono, iż materiał opracowany przez środowisko rowerowe zaprezentowany zostanie na następnym spotkaniu.

W związku z powyższym prosimy wszystkich zainteresowanych rowerzystów o zgłaszanie własnych uwag i przesyłanie ich na nasz adres e-mail: info@bilgorajprzyjaznyrowerzystom.pl.
Na stronie internetowej www.bilgorajprzyjaznyrowerzystom.pl zamieściliśmy plan zagospodarowania przestrzennego w formie pliku jpg.

Prosimy również o dyskusję na ten temat na profilu inicjatywy w Facebooku. 

Tytuł Zobacz/pobierz
Ścieżki rowerowe w planie zagospodarowania przestrzennego Zobacz/pobierz (912 kB)

Oglądano: 2664 razy

« powrót