Aktualności

« powrót

Regulamin losowania nagrody

Regulamin losowania nagrody w postaci ,,Sztuki złota dla wytrwałych”

Regulamin

losowania nagrody w postaci ,,Sztuki złota dla wytrwałych”.

Jedna nagroda w postaci ,,Sztuki złota dla wytrwałych” ufundowana przez Jubilera RUBIN zostanie wylosowana spośród listy uczestników „XV Ogólnopolskiego Roztoczańskiego Rajdu Rowerowego Jastrzębia Zdebrz”, który odbędzie się w dniu 11 września 2022r. (niedziela).

Nagrodę otrzyma ten uczestnik Rajdu, który opłaci swój udział w Rajdzie, przejedzie wybraną trasę i którego numer porządkowy na liście uczestników Rajdu zamieszczonej na stronie Stowarzyszenia Przyjaciół Roztocza „Jastrzębia Zdebrz” w zakładce ,,Lista uczestników Rajdu” zostanie wylosowany w dniu 10 września 2022r. (sobota) o godzinie 22.00 w ramach losowania ,,Super Szansy Lotto” i stanowić go będą 3 ostatnie cyfry z tego losowania (liczone od strony prawej).

Jeżeli te cyfry utworzą liczbę przekraczająca liczbę uczestników Rajdu, to 3 cyfra liczona od prawej strony wyniku zostanie pominięta i pod uwagę zostanie wzięta 4 cyfra liczona od strony prawej. Jeżeli i w tym przypadku utworzona z wybranych cyfr liczba przekroczy liczbę uczestników Rajdu, to i ta cyfra zostanie pominięta i pod uwagę zostanie wzięta 5 cyfra liczona od strony prawej wyniku. Jeżeli i to nie przyniesie efektu, to procedura będzie powtarzana aż do skutku, czyli do chwili wyłonienia takich 3 cyfr, z których utworzona liczba nie przekroczy ilości uczestników Rajdu.

W przypadku, gdyby liczba uczestników Rajdu przekroczyła 1000, to pod uwagę będą brane 4 ostatnie cyfry z w/w losowania (liczone od strony prawej). Opisana powyżej procedura zostanie odpowiednio zastosowana do 4 cyfry liczonej od strony prawej wyniku.

Wylosowany uczestnik Rajdu i spełniający postawione wymagania musi być obecny na mecie Rajdu w celu odbioru nagrody. Godzina odbioru nagrody zostanie podana odrębnym komunikatem na stronie Stowarzyszenia lub podczas trwania poczęstunku na mecie. W przypadku jego nieobecności nagroda zostanie wręczona następnemu uczestnikowi Rajdu, który zostanie wybrany zgodnie z w/w procedurą na podstawie wyników losowania ,,Super Szansy Lotto” z dnia 08 września 2022r.

Oglądano: 740 razy

« powrót