Aktualności

« powrót

Regulamin losowania nagrody w postaci ,,Sztuki złota dla wytrwałych”

 Regulamin losowania nagrody w postaci ,,Sztuki złota dla wytrwałych”.

 

Jedna nagroda w postaci ,,Sztuki złota dla wytrwałych” ufundowana przez Jubilera RUBIN zostanie wylosowana spośród uczestników „XVI Ogólnopolskiego Roztoczańskiego Rajdu Rowerowego Jastrzębia Zdebrz”, który odbędzie się w dniu 10 września 2023r. (niedziela).

Nagrodę otrzyma ten uczestnik Rajdu, który opłaci swój udział w Rajdzie, przejedzie wybraną trasę i którego numer porządkowy na liście uczestników Rajdu zamieszczonej na stronie Stowarzyszenia Przyjaciół Roztocza „Jastrzębia Zdebrz” w zakładce ,,Lista uczestników Rajdu” znajdzie się w wynikach wybranego losowania ,,Super Szansy Lotto”, które znajdują się pod linkiem https://www.wynikilotto.net.pl/super-szansa/wyniki/ - nr losowań od 1 do 4728.

Numer wybranego losowania ,,Super Szansy Lotto” zostanie ustalony w wyniku losowania LOTTO w dniu 09 września 2023r. o godz. 22.00. Utworzą go cyfry tworzące najmniejszą i największą wylosowaną liczbę w tym losowaniu, np. najmniejsza wylosowana liczba wyniesie 17, a największa 45, wtedy pod uwagę będzie brane losowanie ,,Super Szansy Lotto” z numerem 1745.

Na podstawie wybranego numeru losowania ,,Super Szansy Lotto” będzie wyłoniony szczęśliwy numer uczestnika rajdu do odbioru nagrody w postaci ,,Sztuki złota dla wytrwałych”. Stanowić go będą 3 ostatnie cyfry z tego losowania (liczone od strony prawej). Jeżeli te cyfry utworzą liczbę przekraczająca liczbę uczestników Rajdu, to 3 cyfra liczona od prawej strony wyniku zostanie pominięta i pod uwagę zostanie wzięta 4 cyfra liczona od strony prawej.

Jeżeli i w tym przypadku utworzona z wybranych cyfr liczba przekroczy liczbę uczestników Rajdu, to i ta cyfra zostanie pominięta i pod uwagę zostanie wzięta 5 cyfra liczona od strony prawej wyniku. Jeżeli i to nie przyniesie efektu, to procedura będzie powtarzana aż do skutku, czyli do chwili wyłonienia takich 3 cyfr, z których utworzona liczba nie przekroczy ilości uczestników Rajdu.

W przypadku, gdyby liczba uczestników Rajdu przekroczyła 1000, to pod uwagę będą brane 4  ostatnie cyfry z w/w losowania (liczone od strony prawej). Opisana powyżej procedura zostanie odpowiednio zastosowana dla 4 cyfry liczonej od strony prawej wyniku.

W przypadku braku możliwości wyłonienia w powyżej opisany sposób numeru uczestnika rajdu do odbioru nagrody na podstawie wybranego losowania ,,Super Szansy Lotto”, do wyłonienia numeru uczestnika  do odbioru nagrody zostanie uwzględniony numeru losowania ,,Super Szansy Lotto” utworzony z cyfr tworzących drugą najmniejszą i przedostatnią największą wylosowaną liczbę w losowaniu LOTTO w dniu 09 września 2023r. o godz. 22.00. Dalsza procedura będzie przebiegać jak powyżej opisana na podstawie nowo wybranego  numeru losowania ,,Super Szansy Lotto”.

Wylosowany uczestnik Rajdu i spełniający postawione wymagania musi być obecny na mecie Rajdu w celu odbioru nagrody. Godzina odbioru nagrody zostanie podana odrębnym komunikatem na stronie Stowarzyszenia lub podczas trwania poczęstunku na mecie. W przypadku jego nieobecności nagroda zostanie wręczona następnemu uczestnikowi Rajdu, który zostanie wybrany zgodnie z powyżej opisaną procedurą.

 

 

Oglądano: 1341 razy

« powrót