Aktualności

« powrót

Uwagi rowerzystów do planu zagospodarowania przestrzennego

Przedstawiciele inicjatywy Biłgoraj Przyjazny Rowerzystom złożyli w dniu 24 maja na ręce burmistrza pismo z uwagami odnoszącymi się do opracowywanego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biłgoraj. 

Uwagi te dotyczą następujących spraw:

  1. Przebiegu tras rowerowych w Biłgoraju.
  2.  Zamieszczenia w planie zagospodarowania przestrzennego punktu zapewniającego obowiązywanie ‘Standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej w Biłgoraju’.
  3. Umożliwienia wyjazdu trasami rowerowymi z miasta na szlaki rowerowe mające swój początek lub koniec w Biłgoraju.
  4. Umożliwienia dojazdu i wyjazdu z miasta trasami rowerowymi w kierunku okolicznych miejscowości.
  5. Wyznaczenia ścieżki rowerowo-pieszej o charakterze rekreacyjnym w dolinie Białej Łady.
  6. Wyznaczenia przejazdów rowerowych przez ul. Kościuszki w sposób umożliwiający sprawną i bezkolizyjną komunikację rowerową.
  7. Wyznaczenia przejazdów rowerowych przez ul. Zamojską w sposób umożliwiający sprawną i bezkolizyjną komunikację rowerową. 
     

Do złożonego pisma dołączyliśmy ‘Standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej w Biłgoraju’ opracowane na podstawie standardów obowiązujących w innych miastach Polski.

Uwagi te mają trafić do urbanistów opracowujących plan zagospodarowania przestrzennego, którzy następnie rozpatrzą zasadność tych uwag i zarekomendują je do rozpatrzenia burmistrzowi. Mamy nadzieję, że nasze uwagi spotkają się z pozytywnym odbiorem, dzięki czemu interes rowerzystów w planie zagospodarowania przestrzennego zostanie uwzględniony.

Uważamy, że poprawa warunków poruszania się rowerzystów w mieście przyczyni się do zwiększenia ich bezpieczeństwa, spowoduje częstsze wybieranie roweru podczas drogi do pracy, szkoły, w celu załatwienia spraw urzędowych, czy też w celach rekreacyjnych, a tym samym przyczyni się do zwiększenia komfortu mieszkańców i postrzegania miasta jako miejsca przyjaznego do życia. Doświadczenia wielu miast pokazały, iż budowa infrastruktury rowerowej w znacznym stopniu poprawiła jakość, czas i bezpieczeństwo poruszania się po ulicach. Biłgoraj zyska wizerunek miasta nowoczesnego, dbającego o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców oraz szanującego aspekty ekologiczne. Jest to bardzo ważne także z uwagi na fakt położenia – miasto zlokalizowane w samym sercu kompleksu leśnego Puszczy Solskiej powinno być postrzegane jako ekologiczne i przodować w rozwiązaniach pro-środowiskowych.

Tytuł Zobacz/pobierz
Uwagi do planu zagospodarowania przestrzennego Zobacz/pobierz (208 kB)
Standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej miasta Biłgoraj Zobacz/pobierz (363 kB)

Oglądano: 2190 razy

« powrót